Strobouw achtergrond

                                                            

Strobouw Nederland

Strobouw Nederland is in januari 2003 opgericht en is sinds 2010 een geregistreerde vereniging.
Deze officiele status heeft de volgende voordelen: 

  • Door centralisatie kan informatie worden gebundeld en doorgegeven.
  • De leden van de vereniging kunnen als volwaardig partner deelnemen in het internationaal opererende netwerk van strobouw organisaties.
  • Als formele organisatie heeft de vereniging een gelijkwaardige positie in het overleg met officiele instanties.

Wat kan Strobouw Nederland voor u betekenen

Strobouw Nederland kan zorgen voor advies, projektondersteuning, stimulatie van huizenbouw, workshoporganisatie en/of -begeleiding, voorlichting, bemiddeling, promotie enzovoort.
De aktiviteiten zullen vooral bestaan uit het verzamelen en verstrekken van informatie, netwerken en het onderhouden van contacten.
De vereniging draagt zorg voor een goede kwaliteitsborging, en wil een erkende autoriteit zijn op het gebied van de strobouw.


Kortom Strobouw Nederland is een centraal aanspreektpunt voor eenieder die geinteresseerd is in strobouw.

Doelstelling

Strobouw Nederland beoogt het creeren van een solide basis, waarin strobouw en iedereen die zich ermee verhoudt -bouwers, ontwerpers/architecten, onderzoekers, promotors e.d.- een gemeenschappelijk platform heeft.
Daarnaast wil de vereniging een creatieve, meer speelse kijk op bouwen en wonen stimuleren en tegelijkertijd ruimte scheppen voor een grotere medezeggenschap van toekomstige huizenbezitters.

In het buitenland wordt gestreefd naar het realiseren van projecten met een samenleving opbouwend karakter. Dit zal vooral plaats vinden door internationale samenwerking.

De positie van Strobouw Nederland in Nederland

Strobouw heeft een bijzondere aantrekking dat tot de verbeelding spreekt. Dit aspekt wordt als uitgangspunt benut en gekombineerd met een commerciele aanpak. Strobouw Nederland draagt zorg voor een serieuze presentatie van de mogelijkheden van strobouw.

De vereniging streeft naar een steeds verder gaande professionalisering zonder dat de toegankelijkheid en de sociale gerichtheid van strobouw verloren raken.