Strobouw achtergrond

Duitsland

Duitsland

Belgie

Belgie

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Nederland

Nederland

Nederland

Post and Beam 

     " "     PostPostPostIn Nederland en de rest van Europa zal over het algemeen met niet dragende strobalen wanden worden gebouwd. Deze bouwmethode wordt ook wel “post and beam” genoemd, waarbij het stro alleen als isolatie wordt gebruikt.

 Er zijn een aantal voordelen te noemen voor deze manier van bouwen;

  • Het is wenselijk in ons klimaat om een dak te hebben om de strobalen tijdens de bouw droog te houden. Een skelet is dan noodzakelijk om het dak te dragen.
  • Het skelet biedt veel meer vrijheid om ramen, en deuren te plaatsen
  • In Nederland worden meestal voor woonhuizen in 2 of meer verdiepingen gebouwd. Het is dan constructief eenvoudiger om met een dragend skelet te werken.
  • een bouwaanvraag indienen is veel eenvoudiger, omdat de constructieberekening gewoon betrekking kan hebben op het dragend skelet, dit is bekend terrein voor constructeurs en de gemeentelijke bouwtoezicht waardoor een bouwaanvraag veel voorspoediger zal verlopen.

Alhoewel er een onderscheidt gemaakt wordt tussen de “Nebraska”-stijl en de “Post and Beam” bouwmethode, is er veel verschil in uitvoering.
Ieder land schijnt zijn eigen manier van bouwen te hebben, afhankelijk van de plaatselijke regelgeving en aanwezigheid van materiaal.    

Duitsland - prefabricage

In Duitsland gaat het om productie, reproduceerbaarheid en de mogelijkheid tot algemene toepasbaarheid door de meer traditionele aannemers.

Duitsland, en dan in de persoon van Dirk Scharmer, de oprichter van FASBA, is bezig om de strobaal als erkend bouwmateriaal goedgekeurd te krijgen door de EU, zodat het een European Technical Approval (ETA) krijgt. Voor in Duitsland bezit de FASBA al over een bouwcertificaat. Dit houdt in dat de technische eigenschappen van een strobaal en de manier waarop een strobaal in een constructie gebruikt wordt, vast is komen te liggen.

Dirk Scharmer heeft een eigen systeem ontwikkeld waarbij de strobalen in een houten frame worden geplaatst. Dit frame is verdiepingshoog waarbij de breedte afhankelijk is van het ontwerp, maar meestal varieert tussen de 90 cm en de 1,80 meter. De strobalen worden “op zijn kant” en in de lengte geplaatst, waarbij ze onder druk in het frame worden geperst zodat geen kieren kunnen ontstaan.

De zo ontstane panelen worden meestal geprefabriceerd in een nabij de bouwplaats gelegen loods waarbij beide zijden van het paneel worden afgewerkt met 3 cm basisleem. Nadat het leem opgedroogd is, worden de panelen naar het werk vervoerd en hier bevestigd. Dit scheelt aanzienlijk in de bouwtijd en is vergelijkbaar met andere prefab bouwmethoden. 

België - “in-fill”

In België is een geheel eigen manier van bouwen ontstaan die grotendeels ontwikkeld is door Casa Calida, een vereniging van ervaren strobouwers en stroarchitecten. Bij onze zuiderburen wordt eerst de complete constructie van het gebouw geplaatst, inclusief het dak, zodat een droge bouwplaats gecreëerd wordt. De constructie bestaat meestal uit houten spanten die op een onderlinge afstand van 3 tot maximaal 4 meter geplaatst worden. Tussen deze spanten worden de strobalen geplaatst, waarbij de balen per rijen van 2 of 3 aan de spanten gefixeerd worden door middel van houten latten. De strobalen worden hierbij op hun kant geplaatst en onder grote druk gefixeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pneumatische autokrikken die de balen onder spanning brengen. De strobalen klinken hierbij zo’n 10% in, waardoor een bijzonder stevige wand ontstaat. 

 In België wordt stro gehaald bij een stroboer, waarbij er boeren zijn die zich toeleggen in het produceren van strobalen die speciaal voor de bouw geschikt zijn. De nieuwste “trend” is een strobaal met de halmen in de andere richting, dat wil zeggen in de hoogte, in plaats van in de breedte. Een strobaal met een breedte van 48 cm heeft hiermee een Rc-waarde van meer dan 10 m2K/W waardoor de strobaal geschikt is voor Passief Huizen.  

Frankrijk - CUT© techniek

In Frankrijk wordt o.a. de door Tom Rijven ontwikkelde CUT©techniek toegepast. Deze methode is een combinatie tussen bovengenoemde Engelse “load-bearing” en de Belgische “in-fill” methode. De strobalen worden dragend toegepast, waarbij ze tussen dunne houten staanders worden geplaatst. Iedere strobaal wordt vervolgens gefixeerd met houten latten, die worden bevestigd aan de houten staanders. Deze staanders staan om de 70-75 cm en de strobalen worden als het ware op elkaar gestapeld.

Het bijzondere aan deze bouwmethode is dat de balen van te voren met een leempap worden ingesmeerd en dat de strings van de balen worden doorgesneden als de balen eenmaal gefixeerd zijn. Het idee hierachter is dat door de inwendige spanning van de strobaal vrij te laten, deze zich verplaatst over de gehele wand. Hierdoor ontstaat op zeer eenvoudige wijze een zeer stabiele constructie. Doordat iedere strobaal gefixeerd is ontstaat tevens een grote ontwerpvrijheid waarbij zelfs hellende wanden tot een hoek van 30 graden gemaakt kunnen worden.

 1 van de belangrijkste uitgangspunten van Tom Rijven  is dat bouwen voor iedereen toegankelijk moet zijn. De manier van bouwen, de hoeveelheid benodigd hout, het gereedschap en de plaats waar het materiaal vandaan komt moet allemaal zo low-impact mogelijk zijn.

Aarde, en dan met name leem, is een geweldig bouwmateriaal dat plaatselijk gewonnen kan worden en dat uitdaagt tot grote creativiteit.
 
Nederland

Hoe wordt er in Nederland gebouwd ?

Wij bouwen, net als in Amerika, zoals we zelf willen. Er is nog geen Nederlandse techniek omdat we, tot dit moment, een traditie hebben van zelfbouwers en er geen echte “strobouw”-aannemers zijn, anders dan Rene Dalmeijer. 

Hierdoor worden alle bovengenoemde technieken toegepast, al naar gelang de situatie, beschikbaarheid van materialen, persoonlijke voorkeur van de eigenaar en de vraag “wie het gebouw gaat bouwen”.