Strobouw achtergrond

Een strobalen huis waait toch zo weg?

Hoe goed isoleert stro?

Zijn strobalen niet brandgevaarlijk?

Stro kan toch composteren?

Stro trekt toch muizen en ander ongedierte aan!

Van stro krijg je toch hooikoorts?

 

vooroordelen in cartoon

  

Een strobalen huis waait toch zo weg?

Iedereen kent het sprookje van de 3 biggen


De lichtste strobouw methode de Nebraska-stijl (lastdragend) is inderdaad een stuk lichter dan metselwerk of beton maar toch een stuk zwaarder dan houtskelet. Dat komt door de beide pleisterlagen van ongeveer 2x 35mm. Een strobalen wand met pleisterlagen weegt minimaal 120kg/m2. Hiermee blijft het een relatief lichte constructie wat juist zo gunstig is voor de duurzaamheid. De strobalen worden middels spanbanden eventueel extra aangespannen tijdens het bouwen en later bepleisterd. Het geheel, vooral door het pleisterwerk, is verassend sterk, zelfs zo sterk dat mits er een aantal maatregelen worden getroffen het ook goed voldoet in aardbevingsgevoelige gebieden. 

In de meeste strobalen woningen in Nederland wordt de dragende constructie gevormd door een houtskelet, Het stro dient geen dragende functie maar dient alleen ter opvulling en isolatie. De houtskeletconstructie is op conventionele manier berekend om het gewicht van het dak en vloeren te kunnen dragen.

Een strobalenwand blaas je niet zomaar weg, bewezen door diverse officieel internationaal erkende tests.


 

Hoe goed isoleert stro?

Een strobalen wand beschikt over zeer goede thermische eigenschappen

Iedereen weet dat strobalen goed isoleren maar hoe goed is de vergelijking met conventionele isolatie materialen? Uit recente Europese tests blijkt stro in kleine monsters een lambdawaarde van 0,045 W / mK te hebben, direct vergelijkbaar met steenwol.  Herleid naar een complete strobalen wand van 500mm dikte betekent dit  een R-waarde 8,3 - 9,1m2K/W. In de praktijk blijkt de isolatiewaarde van een bepleisterde strobalenwand lager te liggen*, echter nog altijd R-waarde 5-6 (lambdawaarde van 0,065 W / mK). Dat is nog steeds 2x zoveel als gebruikelijk en dat is ruim voldoende.

Dit is echter nog niet alles, stro en andere organische isolatiematerialen zijn veel beter in staat om warmte te bufferen. Het effect hiervan is dat warmte of koude vertraagd wordt doorgelaten. Bij strobalenbouw wordt dit effect nog eens versterkt door de thermische massa van de pleisterlagen aan binnen en buitenzijde van de strobalen. Een strobalen wand is een welhaast ideale combinatie van hoge isolatie en thermische massa. Er is geen isolatie materiaal denkbaar met dezelfde gunstige eigenschappen tegen zulke lage kosten.

 

* Het verschil tussen kleine monsters en hele dikke lagen doet zich voor bij alle vezelige isolatiematerialen door interne convectie (lucht circulatie in het isolatie pakket). Hoe dikker de isolatielaag hoe sterker dit verschijnsel zich voordoet.

 

 

Zijn strobalen niet brandgevaarlijk!

Dit is vrijwel altijd de eerste vraag die gesteld wordt. Internationaal zijn diverse officiele tests uitgevoerd. Keer op keer wijzen deze tests uit dat een bepleisterde strobalen wand juist uitstekend brandwerend is. Volgens recente Duitse en Oostenrijkse brandtests heeft een strobalen wand, die van binnen en van buiten bepleisterd is met een twee cm dikke leemlaag, een brandweerstand van 90 min en dat is zeer goed!

Resultaat van de Oostenrijkse test: gewoon brandbaar tot moeilijk brandbaar, klasse B2-B1

Zelfs onbepleisterde strobalen branden slecht. Het losse stro aan de buitenkant brand nog wel maar als dat eenmaal is verbrand dan zorgt de verkoolde buitenkant met de dichte pakking van het stro in de baal dat het verder moeilijk brand, te vergelijken met het verbranden van een telefoonboek. Het is daarom verstandig om los stro tijdens het bouwen zo snel mogelijk af te voeren en zo snel mogelijk de eerste pleisterlaag aan te brengen zowel van binnen als buiten. 

 


 

Stro kan toch composteren?

Als de basisprincipes van strobouw worden gerespecteerd, kan een strobouwhuis heel lang mee.

De oudste strobouwhuizen zijn nu meer dan 100 jaar oud, daarvoor had je geen strobalen. De oudste bekende toepassing van stro stamt uit de tijd van de faro's meer dan 5000 jaar. 

Het stro dat je verwerkt in een woning moet droog zijn en droog blijven. Je moet het stro droog opslaan. Daarom is het zo handig dat je bij een houtskeletconstructie je al een dak hebt voordat je met stro begint.
Tijdens de bouwfase moet je rekening houden met het weer (liefst zon!) Nog niet bepleisterde strobalen wanden beschermen tegen van boven inregenen door ze zorgvuldig met plastic zeilen af te dekken. Door de afwerking van de strowanden met pleister blijft het stro droog: binnen leem, buiten meestal kalkpleister. Voldoende dakoverstek geeft extra bescherming en verhoogt aanzienlijk de levensduur van het complete bouwwerk.
Leem of kalkpleister zijn dampopen materialen: als er toch vocht binnendringt, kan het stro toch drogen.

Het basisprincipe voor een lange levensduur voor strobouw is, 'Zorg voor een hoed en laarzen.'

 


 

Stro trekt toch muizen en ander ongedierte aan!

Een strobalenhuis is niet aantrekkelijk voor muizen of andere ongedierte

Stro is de droge stengel van een graangewas, en bestaat hoofdzakelijk uit cellulose: in tegenstelling tot hooi dat wel voedingstoffen bevat. Door het gebrek aan voedingstoffen laten knaagdieren en insecten stro links liggen en geven de voorkeur aan betere alternatieven. Om alle risico’s uit te sluiten is het belangrijk om alle oppervlakken goed te bepleisteren vooral de onderste randen. De praktijk bewijst dat eenmaal bepleisterde strobalenwanden niet aantrekkelijk zijn voor ongedierte zelfs niet als nestplaats. 


 

Van stro krijg je toch hooikoorts!

Van stro krijg je géén hooikoorts, het geeft geen aanleiding tot allergieën

Stro is geen hooi. Hooi is gemaaid gras met zaden, pollen enz. In stro zitten enkel halmen. In Denemarken zijn tests uitgevoerd om na te gaan wat de belasting is van een verwerker tijdens de bouw. Uit deze test blijkt dat voor een normale persoon geen gevoeligheid is te verwachten; ook niet bij regelmatige blootstelling bij professionele verwerking. Bij stof rijke belastingen zoals scheren is het dragen van een stofmasker aan te bevelen. Eenmaal bepleisterde strobalen geven geen aanleiding tot allergische reacties.